PEFC™
Jonsryd Sågverk AB är certifierad enligt svenska PEFC som är en del av det internationella systemet för certifiering av skogsbruk och virkeshandel. PEFC är en global fristående organisation för erkännande av nationella skogsstandarder för uthålligt skogsbruk. läs mer www.pefc.se

Certifikat Jonsryd Sågverk AB - PEFC™

 

FSC®
Jonsryd Sågverk är certifierade enligt internationella FSC®, Forest Stewardship Council ®.

FSC® är en internationell organisation som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. läs mer www.fsc.org

Certifikat Jonsryd Sågverk AB - FSC®

 
 

KD-certifierade torkanläggningar
Jonsryd Sågverk AB har godkända torkanläggningar med KD-certifikat utfärdat av Jordbruksverket. KD 56°C/30 min-märket är ett svenskt sundhetsintyg för trävaror. Det intygar att virket är torkat i en virkestork och samtidigt värmebehandlat. Värmebehandlingen intygar att virket är fritt från skadeinsekter.

Läs mer www.jordbruksverket.se


CE-märkt konstruktionsvirke
Jonsryd Sågverk AB tillhandahåller CE-märkt konstruktionsvirke. CE-märkningen har utarbetats av Europeiska kommissionen och omfattar bland annat byggprodukter. De säkerhetskrav som ställs på produkterna framgår av särskilda europeiska direktiv och tillverkaren intygar att säkerhetskraven uppfylls genom att upprätta en deklaration om överensstämmelse, samt att sätta CE-märket på produkten. läs mer www.sp.se